Eakate kodu
Eakate kodu

Eakate kodu

Benita Kodu keskkond on Eestis ainulaadne. Igal sammul on arvestatud eakate vajadustega, et muuta kodust eemal olemine mugavaks ja meeldivaks. Aitame elanikel säilitada elurõõmu ja väärikust!
Vaata lisa
1/1
Dementsussõbralik kodu
Dementsussõbralik kodu

Dementsussõbralik kodu

2020. aasta kevadel valmis Benita Kodu juurdeehitus. Osutame dementsusega inimeste vajadustele vastavat teenust spetsiaalselt neile kohandatud väärikas, turvalises ja koduses elukeskkonnas. Broneerimine on avatud!
Vaata lisa
1/1
Õendusabi
Õendusabi

Õendusabi

Õendusabi on tervishoiuteenus, mille eesmärk on säilitada ja võimaluse korral parandada patsiendi tervislikku seisundit ning toimetulekuvõimet, ravida ja toetada stabiilses seisundis patsienti ning vajaduse korral leevendada tema vaevusi. Benita Kodul on leping Haigekassaga.
Vaata lisa
1/1
Rehabilitatsioon
Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada või säilitada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnaelus osalemist.
Vaata lisa
1/1
Erihoolekanne
Erihoolekanne

Erihoolekanne

Osutame igapäevaelu toetamise teenust päeva- ja nädalahoiu teenusena ning ööpäevaringset erihooldusteenust äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimesele. Osakond on privaatne ja ehitamisel on silmas peetud puuetega inimeste vajadusi nii, et tagada võimalikult väärikas ja kodune keskkond.
Vaata lisa
1/1
Sirvi edasi